Tak jak w życiu codziennym, tak samo w Internecie panują pewne reguły gry, których należy przestrzegać. Naszą ideą jest koordynowanie skutecznych i świadomych kampanii, jakie nie budzą żadnych zastrzeżeń. W Social Zone kierujemy się filozofią moralności – tworząc każdy kontent koncentrujemy się na prawdomówności. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdy klient świadomie zostanie wprowadzony w błąd, szybko zorientuje się, co się stało. W rezultacie będzie niezadowolony, a swoją niechęć przekaże wszystkim osobom z najbliższego otoczenia. W dzisiejszych czasach zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne są bardzo cenne (zwłaszcza te wyrażone przez najbliższych). To one w głównej mierze wpływają na to, czy potencjalny klient zakupi dany produkt lub usługę.

Uważamy, że nie sztuką jest jednorazowe sprzedanie własnych produktów lub usług. Prawdziwy profesjonalista osiągnie swój cel, czyli satysfakcję klienta oraz zysk, kiedy dany klient powróci do zakupu wielokrotnie i zaufa marce. Nasze działania mają spowodować, by kontrahenci, z którymi współpracujemy cieszyli się uznaniem i wysoką renomą. Dla każdego klienta budujemy indywidualną strategię opartą na normach etycznych, dostosowaną do potrzeb rynku, zwracając uwagę na to, by konkretna marka zyskała długofalowe zaufanie.