Skip to main content

Postanowiłeś skorzystać z naszej agencji, aby specjaliści z branży social media zajęli się profesjonalną komunikacją Twojej firmy w Internecie. Zastanawiasz się, jak działamy? Oto skrócony schemat tego, jak postępujemy w codziennej pracy:

Etap 1 – wstępne rozeznanie:

Rozmowa z klientem ma na celu poznanie firmy, dla której mamy pracować. Idealnym rozwiązaniem jest zebranie gruntownych informacji od właściciela firmy, kadry zarządzającej oraz pracowników działu marketingu. Od wszystkich osób oczekujemy szczerych odpowiedzi. W ciągu krótkiego czasu gromadzimy potrzebną wiedzę w celu dogłębnego poznania marki, zaczynając od środka, czyli centrum firmy. Poznajemy wszystkie atuty oraz tematykę nad którą należy popracować, by udoskonalić sprzedawane produkty i usługi.

01

Etap 2 – wywiad zewnętrzny (lub rozpoznanie otoczenia)

Po wspólnych dyskusjach nasz zespół rozpoczyna analizę tego, gdzie aktualnie przebywa Twoja grupa docelowa oraz potencjalni klienci. Obserwujemy, czego szukają w Internecie oraz w jaki sposób należy do nich dotrzeć, by przyciągnąć ich uwagę. Ponadto zwracamy uwagę na obszar konkurencji, by obrać odpowiedni kierunek działań.

02

Etap 3 – audyt:

Po kompleksowym badaniu wnętrza firmy oraz otoczenia przedstawiamy plan, w którym szczegółowo omówione są założenia i cele, jakie chcemy zrealizować dla Twojej firmy. Podajemy sugestie i metody, według których możemy wykonać naszą pracę. Opracowujemy kilka alternatywnych schematów, a Ty podejmujesz ostateczną decyzję na temat tego, którą opcję będziemy wdrażać. Zawsze przedstawiamy etyczne i realne zadania do wykonania, mając na uwadze fakt, by Twoja marka w social media miała pozytywną opinię.

03

Etap 4 – wybór narzędzi:

Aby realizowany przez nas plan był skuteczny, w zależności od postawionego celu i ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, wybieramy najskuteczniejsze instrumenty, które pomogą wzmocnić wizerunek Twojej marki w sieci. Przy określonych narzędziach stosujemy standardowe mierniki do badania efektywności podjętych przez nas działań. Zdajemy sobie sprawę, iż kontrahenci potrzebują rzetelnych faktów popartych dowodam, dlatego naszym standardem jest dobieranie mierzalnych narzędzi, by klient mógł osobiście oceniać postępy prac.

03

Etap 5 – wdrażanie planu w życie:

Po akceptacji planu przez Twoją firmę pozostaje dopracowanie szczegółów strategii. Na tym etapie wiemy, jak powinniśmy się zachować i jaką drogę obrać, by podjęte przez nas działania przyniosły wymierne efekty. Określamy harmonogram prac, według którego będziemy realizować plan w różnych obszarach. Nasza dotychczasowy plan opracowywany w agencji zaczyna być realizowany w wirtualnym świecie. Krótko rzecz ujmując rozpoczynamy subtelną komunikację z Twoimi klientami.

03

Etap 6 – monitoring:

Na bieżąco śledzimy prowadzane działania. W ten sposób możemy bardzo szybko reagować na wszelkie zmiany w otaczającym nas świecie – codziennie skrupulatnie wykonujemy powierzoną nam pracę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapobiec kryzysowym sytuacjom przez podjęcie odpowiednich kroków.

03

Etap 7 – raportowanie:

We krwi mamy przekazywanie sprawozdań z postępu naszych prac, w związku z czym na bieżąco będziesz zorientowany w poszczególnych etapach realizacji naszych prac. Wszelkie wątpliwości i zapytania wyjaśnimy w odpowiednio zrozumiały sposób, byś nie czuł się zagubiony w natłoku informacji.

03

Etap 8 – analiza kampanii:

Jest ostatnim etapem w realizowanym planie. Po raz kolejny analizujemy całą przeprowadzoną kampanię: jakie były założenia, co się zmieniło w czasie realizacji, jak układała się współpraca z poszczególnymi działami oraz czy efekt końcowy został zrealizowany na satysfakcjonującym poziomie. Podczas końcowego etapu prosimy o krótki feedback od partnerów biznesowych, by wypowiedzieli się na temat tego, czy są zadowoleni z naszej współpracy. Prośba ta ma na celu usprawnienie działań oraz wykazanie listy szczegółów, na których powinniśmy się skupić jako agencja, by ponowna współpraca z tym samym klientem była jeszcze bardziej efektywna. Dzięki takiemu podejściu zmieniamy się na lepsze i ciągle rozwijamy.

03